FirmaOfertaKontaktAktualnościReferencjeDodatkowa działalność
Projektowanie i realizacja inwestycji
Regeneracja mas formierskich i rdzeniowych oraz separacja piasku chromitowego
Transport pneumatyczny
Urządzenia specjalistyczne
Transport pneumatyczny
 

Transport pneumatyczny jest jedną z wielu specjalizacji mających długie tradycje w bogatym dorobku naszej Firmy. Pierwsze instalacje powstały przed 25 laty. Zrealizowaliśmy ponad 200 linii transportu pneumatycznego. Wszelkie zagadnienia związane z przemieszczaniem, dozowaniem lub magazynowaniem materiałów sypkich rozwiązujemy kompleksowo. Projektujemy, wykonujemy i uruchamiamy linie transportu pneumatycznego wraz z instalacjami sterowania i automatyki, odpylania, sprężonego powietrza i towarzyszącymi konstrukcjami budowlanymi. Jednocześnie, mając na uwadze szeroko rozumiany interes naszych Klientów, jesteśmy zawsze gotowi podejmować daleko idącą współpracę przy realizacji inwestycji. Stosując transport pneumatyczny potrafimy rozwiązać wiele problemów ekologicznych związanych ze szkodliwym oddziaływaniem materiałów pylących. Przy zastosowaniu odpowiedniej instalacji odpylającej transport pneumatyczny staje się hermetyczny, eliminuje całkowicie kontakt przesyłanych materiałów z otoczeniem.

Posiadamy doświadczenia w przesyłaniu różnych materiałów o specyficznych własnościach. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne i projektowe, opracowane przez naszych doświadczonych projektantów i konstruktorów, pozwalają zaoferować naszym Klientom transport pneumatyczny do przesyłania :

 • materiałów silnie ścierających,
 • materiałów wrażliwych na ścieranie,
 • materiałów higroskopijnych,
 • materiałów o podwyższonej temperaturze,
 • materiałów wymagających instalacji kwasoodpornych i odpornych na korozję.

Oferujemy instalacje transportowe między innymi dla takich materiałów jak:

 • piaski kwarcowe,
 • bentonity, glinki,
 • pył węglowy,
 • dekstryna,
 • cement,
 • wapno,
 • soda pylista i granulowana,
 • detergenty,
 • dolomit,
 • skaleń,
 • tlenki ołowiu,
 • tlenki ołowiu z minią,
 • popioły dymnicowe,
 • pyły z cyklonów i filtrów,
 • kreda,
 • talk,
 • granulaty tworzyw sztucznych.

Oferujemy kilka rodzajów transportu pneumatycznego:

 • transport niskociśnieniowy,
 • transport wysokociśnieniowy średnich koncentracji i średnich prędkości,
 • transport wysokociśnieniowy wysokich koncentracji i małych prędkości,
 • transport aeracyjny,
 • transport rozładunku cystern samochodowych i kolejowych,

Nasze rozwiązania znalazły zastosowanie w takich przemysłach jak:

 • przemysł chemiczny,
 • przemysł odlewniczy,
 • przemysł szklarski,
 • przemysł hutniczy,
 • przemysł tworzyw sztucznych,
 • przemysł spożywczy,
 • zakłady energetyczne.

Firma|Oferta|Kontakt|Aktualności|Referencje|Dodatkowa działalność