FirmaOfertaKontaktAktualnościReferencjeDodatkowa działalność
Referencje

W ramach prowadzonej działalności Prodlew Sp. z o.o. realizował liczne zlecenia obejmujące zarówno realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych jak i przygotowanie dokumentacji projektowych.

Wśród ważniejszych zleceń z ostatnich lat wymienić należy:

W zakresie ODLEWNICTWA:
 • zainstalowanie w nowej konfiguracji i uruchomienie używanej bez skrzynkowej linii formierskiej w Odlewni Staliwa OSI w PIOMA - Odlewnia Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim - 2013÷2014 rok,
 • dostawa, zainstalowanie i uruchomienie kompletnej linii regeneracji z separacją piasku chromitowego mas formierskich i rdzeniowych na bazie żywic furanowych w Odlewni Staliwa OS I w PIOMA-Odlewnia Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim - 2013÷2014 rok,
 • dostawa, montaż i uruchomienie instalacji regeneracji furanowych mas formierskich i rdzeniowych z separacją piasku chromitowego w Odlewni Staliwa OS II w PIOMA-Odlewnia Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim - 2012÷2013 rok,
 • zainstalowanie linii regeneracji mas formierskich i rdzeniowych wykonanych na żywicach furanowych z odzyskiem piasku chromitowego oraz budowa stanowiska kraty wstrząsowej dla HSW Odlewnia Sp. z o.o. Stalowa Wola - 2011÷2012 rok,
 • wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa nowej odlewni" w Skawinie dla przedsiębiorstwa Specodlew z Krakowa - 2011÷2012 rok,
 • wykonanie instalacji chłodzenia regeneratu mas formierskich dla odlewni Pioma Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim - 2011 rok,
 • zmiana technologii pracy żeliwiarni dla FUM Chofum SA w Chocianowie - 2009÷2011 rok,
 • zabudowa mieszarko-nasypywarki wraz z rozbudową instalacji transportów pneumatycznych dla HUTY MAŁAPANEW Sp. z o.o. – 2008 rok,
 • dostawy oraz montaż stanowiska regeneracji masy formierskiej z systemem dystrybucji, dostawa i montaż zbiorników dla ALSTOM POWER Sp. z o.o. w Elblągu – 2007 rok,
 • modernizacja instalacji do sporządzania mas formierskich dla ALSTOM POWER Sp. z o.o. w Elblągu – 2007 rok,
 • instalacja stanowiska gospodarowania pyłami dla ALSTOM POWER Sp. z o.o. w Elblągu – 2007 rok,
 • wykonanie rurociągu transportu pneumatycznego regeneratu oraz modernizacja instalacji do sporządzania mas formierskich dla ALSTOM POWER Sp. z o.o. w Elblągu – 2007 rok,
 • instalacja do rozładunku cystern z piaskiem formierskim oraz instalacja do transportu świeżego piasku formierskiego dla ALSTOM POWER Sp. z o.o. w Elblągu – 2007 rok,
 • opracowanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym dla otrzymania pozwolenia na budowę dla obiektu "Odlewnia Żeliwa" – 2007 rok,
 • dostawa urządzeń i instalacji, montaż linii spiekalniczej wraz z urządzeniami i instalacjami współpracującymi dla Federal Mogul "BIMET" S.A. w Gdańsku – 2007 rok,
 • instalacja sporządzania i dystrybucji mas formierskich alkilowych z zainstalowaniem mieszarko-nasypywarki dla ALSTOM POWER Sp. z o.o. w Elblągu – 2007 rok,
 • budowa stacji regeneracji mas formierskich oraz budowa stanowiska kraty wstrząsowej dla HUTY MAŁAPANEW Sp. z o.o. – 2007 rok,
 • modernizacja instalacji regeneracji mas formierskich cementowych dla ALSTOM POWER Sp. z o.o. – 2006 rok.
W zakresie TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO:
 • dostawa podajnika komorowego dla Rafiz Sp. z o.o. Wierzbica - 2012 rok,
 • dostawa podajnika komorowego z elementami rurociągu transportowego dla EKO-Instal Poznań - 2012 rok,
 • dostawa podajnika komorowego przystosowanego do zabudowy czujników tensometrycznych dla Profarb Sp. z o.o. w Gliwicach – 2010 rok,
 • dostawa podajnika komorowego dla Technikal Sp. z o.o. w Nowej Soli – 2010 rok,
 • dostawa podajnika komorowego dla Profarb Sp. z o.o. w Gliwicach – 2010 rok,
 • dostawa podajnika komorowego dla Rafiz Sp. J. w Wierzbicy – 2010 rok,
 • wykonanie projektu, dostawa oraz montaż i uruchomienie linii transportu pneumatycznego pyłów keramzytu dla Saint Gobain Polska Sp. z o.o. w Gniewie – 2010 rok,
 • dostawa dwóch podajników komorowych oraz wspomagacza dla Rafiz Sp. J. w Wierzbicy – 2009 rok,
 • dostawa i uruchomienie układu transportu pneumatycznego siarczanu amonu do instalacji granulacji mechanicznej dla Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie – 2008 rok,
 • dostawa urządzeń do transportu pneumatycznego mączki wapiennej z odpylaniem suszarko–kruszarki dla Rafiz Sp. J. w Wierzbicy – 2008 rok
 • wykonanie instalacji transportu pneumatycznego pyłów dla ALSTOM POWER Sp. z o.o. w Elblągu – 2008 rok
 • projekt, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego przenośnika odbioru odkuwek spod pieca do odpuszczania dla firmy Imes Poland Sp. z o.o. w Warszawie – 2008 rok,
 • projekt, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji transportu pneumatycznego cementu oraz wykonanie i montaż wysypu z istniejącego przenośnika ślimakowego dla EKOBET – Siekierki Sp. z o.o. – 2008 rok
 • dostawa podajnika komorowego i dwóch wspomagaczy dla Rafiz Sp. J. w Wierzbicy – 2006 rok.
W zakresie OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:
 • opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę – zwiększenie przepustowości oraz doposażenie – oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie dla Zakładów Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania – 2012 rok,
 • wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej do projektu "Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków" dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "Komes" Sp. z o.o. w Rypinie – 2011 rok,
 • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji płuczko-segregatorki w Zakładzie MPWiK w Warszawie przy ulicy Koszykowej – 2010 rok,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków "Północ" w Piekarach Śląskich w ramach konsorcjum organizowanego przez firmę Awbud Sp. z o.o. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej – 2008 i 2009 rok
 • wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Rypinie dla Gminy Miasta Rypin – 2007 rok,
 • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków dla Urzędu Miasta Kowal – 2006 rok.

Firma|Oferta|Kontakt|Aktualności|Referencje|Dodatkowa działalność