FirmaOfertaKontaktAktualnościReferencjeDodatkowa działalność
Profil Firmy
Nasza Misja
Władze Spółki
Lokalizacja
Firma
PRODLEW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest nowoczesną firmą inżyniersko-projektową powstałą w 1992 roku w wyniku przekształcenia własnościowego Przedsiębiorstwa Projektowania i Wyposażenia Odlewni – PRODLEW, którego doświadczenia projektowo-realizacyjne sięgają 1948 roku.

PRODLEW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 12, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092717, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-25-98, REGON 010106430; Kapitał zakładowy w kwocie 721.500 PLN.

Jesteśmy członkiem wspierającym
Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich

 

Firma|Oferta|Kontakt|Aktualności|Referencje|Dodatkowa działalność